Khái niệm và phân loại môi trường quản trị

admin
By admin

Kết quả

Khái niệm và phân loại môi trường quản trị:

1. Khái niệm

Theo quan điểm hệ thống, môi trường là tập hợp các phân hệ, các phần tử, các hệ thống khác không thuộc hệ thống đang xét nhưng có quan hệ tác động đến hệ thống. Ví dụ: Con cá sống trong nước ngọt, tổ chức hoạt động trong một thể chế xã hội… vậy môi trường hoạt động của tổ chức bao gồm toàn bộ các yếu tố bên ngoài có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến quyết định hay hoạt động của tổ chức đó.

Theo tiếng Anh: môi trường (enviroment): Là điều kiện hoàn cảnh tác động lên con người hoặc tổ chức.

Cần lưu ý, môi trường quản trị là môi trường kinh tế xã hội (social-economic enviroment)chứ không phải là môi trường tự nhiên (Natural Enviroment).

2. Phân loại môi trường quản trị

Môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát) bao gồm: Môi trường chính trị – pháp luật; môi trường kinh tế; môi trường văn hoá – xã hội; môi trường công nghệ.

Môi trường vi mô (môi trường tác nghiệp) gồm: Khách hàng; nhà cung cấp; đối thủ cạnh tranh; các doanh nghiệp mới gia nhập ngành. 

Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com biên tập và hệ thống hóa)

 

Source link

Share This Article