Home » Archive by category Uncategorized

Hành vi trốn thuế xử lý thế nào?

Thuế là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước nhằm duy trì bộ máy nhà nước. Thế nhưng, nguồn thu này đang thất thu nghiêm trọng do có một số tổ chức, cá nhân gian lận, trốn thuế ngày càng phổ biến với thủ đoạn...
Continue reading