Semi-Variable Cost

  Semi-Variable Cost là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Semi-Variable Cost – Definition Semi-Variable Cost – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chi phí bán Variable
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Semi-Variable Cost là gì?

  Một số chi phí không thể được phân loại là cố định hoặc biến. Các chi phí này được gọi là chi phí bán biến và chúng có chứa một yếu tố chi phí cố định và biến đổi. Những chi phí này còn được gọi là chi phí hỗn hợp hoặc chi phí bán cố định . Những chi phí này có thể thay đổi nhưng không tỷ lệ thuận với những thay đổi trong hoạt động. Hoặc chi phí bán biến là một thay đổi theo từng mức tăng hay giảm trong khối lượng sản xuất nhưng không thay đổi theo tỷ lệ; đồng thời nó không thể duy trì sự phù hợp mọi lúc. Điều này còn được gọi là chi phí bán cố định.

   

   

   

   

  • Semi-Variable Cost là Chi phí bán Variable.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Semi-Variable Cost nghĩa là Chi phí bán Variable.

  Chi phí bán biến là những chi phí có đặc điểm của chi phí cố định và chi phí biến đổi. Những chi phí này thay đổi theo sản xuất nhưng không tỷ lệ thuận với khối lượng. Mặc dù chi phí bán biến không cố định hoàn toàn không phải là biến hoàn toàn trong tự nhiên, cuối cùng chúng phải được tách thành các thành phần cố định và biến đổi cho mục đích lập kế hoạch và kiểm soát. Phần cố định của chi phí bán biến thường thể hiện một khoản phí tối thiểu để cung cấp một mặt hàng hay dịch vụ cụ thể. Phần biến là chi phí tính cho thực tế sử dụng dịch vụ.

   

  Definition: Some costs cannot be classified as either fixed or variable. These costs are known as semi-variable costs and they contain a fixed and a variable cost element. These costs are also called mixed costs or semi-fixed costs. These costs may change but not in direct proportion to changes in activity. Or semi-variable cost is one which varies with every increase or decrease in the volume of production but does not vary proportionately; at the same time it cannot remain sationery at all times. This is also known as semi-fixed cost.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Semi-Variable Cost

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính Semi-Variable Cost là gì? (hay Chi phí bán Variable nghĩa là gì?) Định nghĩa Semi-Variable Cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Semi-Variable Cost / Chi phí bán Variable. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây