Random Variable Definition

  Random Variable Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Random Variable Definition – Definition Random Variable Definition – Kinh tế Kinh tế học

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Random Variable Definition
  Chủ đề Kinh tế Kinh tế học

  Định nghĩa – Khái niệm

  Random Variable Definition là gì?

  Một biến ngẫu nhiên là một biến có giá trị là không biết hoặc một hàm gán giá trị cho mỗi kết quả của một thí nghiệm. biến ngẫu nhiên thường được chỉ định bởi chữ cái và có thể được phân loại như rời rạc, mà là các biến có giá trị cụ thể, hoặc liên tục, đó là biến có thể có bất kỳ giá trị trong một phạm vi liên tục.

  • Random Variable Definition là Random Variable Definition.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Kinh tế học.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Random Variable Definition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Kinh tế học Random Variable Definition là gì? (hay Random Variable Definition nghĩa là gì?) Định nghĩa Random Variable Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Random Variable Definition / Random Variable Definition. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây