Post-Trade Processing

  Post-Trade Processing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Post-Trade Processing – Definition Post-Trade Processing – Đầu tư Thị trường

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Post-Processing thương mại
  Chủ đề Đầu tư Thị trường

  Định nghĩa – Khái niệm

  Post-Trade Processing là gì?

  xử lý hậu thương mại xảy ra sau khi một giao dịch hoàn tất. Tại thời điểm này, người mua và người bán so sánh chi tiết thương mại, phê duyệt giao dịch, hồ sơ chuyển đổi sở hữu, và sắp xếp cho việc chuyển nhượng chứng khoán và tiền mặt. xử lý hậu thương mại là đặc biệt quan trọng trong thị trường mà không được chuẩn hóa, chẳng hạn như over-the-counter thị trường (OTC).

  • Post-Trade Processing là Post-Processing thương mại.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Thị trường.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Post-Trade Processing

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Thị trường Post-Trade Processing là gì? (hay Post-Processing thương mại nghĩa là gì?) Định nghĩa Post-Trade Processing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Post-Trade Processing / Post-Processing thương mại. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây