Mean Return

  Mean Return là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Mean Return – Definition Mean Return – Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt nghĩa Return
  Chủ đề Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư

  Định nghĩa – Khái niệm

  Mean Return là gì?

  Có nghĩa là lợi nhuận, trong phân tích chứng khoán, là giá trị mong đợi, hoặc có nghĩa là, tất cả các lợi nhuận dự kiến ​​đầu tư bao gồm một danh mục đầu tư. Một sự trở về bình cũng được biết đến như một lợi nhuận kỳ vọng hoặc bao nhiêu lợi nhuận chứng khoán trên cơ sở hàng tháng. Trong ngân sách vốn, lợi nhuận trung bình là giá trị trung bình của phân phối xác suất lợi nhuận càng tốt.

  • Mean Return là nghĩa Return.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Mean Return nghĩa là nghĩa Return.

  Lợi nhuận trung bình được tính bằng cách thêm sản phẩm của tất cả các xác suất hoàn trả có thể có và trả về và đặt chúng so với trung bình có trọng số của tổng. Khi tính lợi nhuận trung bình thông qua công thức xác suất hoàn trả để hiển thị lợi nhuận của danh mục đầu tư, nó thường được gọi là lợi nhuận trung bình hình học vì nó gợi lên công thức cho các phương tiện được sử dụng trong hình học. Tuy nhiên, giá trị trung bình hình học đơn giản không nắm bắt đầy đủ phạm vi lợi nhuận trung bình như được sử dụng trong thị trường chứng khoán. Công thức hoàn trả trung bình hình học chủ yếu được sử dụng cho các khoản đầu tư gộp, trong khi trung bình tài khoản lãi suất đơn giản khác có thể được tìm thấy bằng cách thêm tỷ lệ và chia cho các khoảng thời gian. Ngoài ra, một công thức hoàn trả trung bình hình học có thể minh họa tỷ lệ trên mỗi khoảng thời gian của thời gian giữ lại, với lợi tức thời gian nắm giữ đóng vai trò là tổng lợi nhuận trong nhiều khoảng thời gian.

   

  Definition: Mean return, in securities analysis, is the expected value, or mean, of all the likely returns of investments comprising a portfolio. A mean return is also known as an expected return or how much a stock returns on a monthly basis. In capital budgeting, a mean return is the mean value of the probability distribution of possible returns.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Mean Return

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Mean Return là gì? (hay nghĩa Return nghĩa là gì?) Định nghĩa Mean Return là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mean Return / nghĩa Return. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây