Mark To Market – MTM

  Mark To Market – MTM là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Mark To Market – MTM – Definition Mark To Market – MTM – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hạch Toán Theo Giá Thị Trường
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt MTM

  Định nghĩa – Khái niệm

  Mark To Market – MTM là gì?

  Đánh dấu vào thị trường (MTM hoặc M2M) hay kế toán giá trị hợp lý đề cập đến việc hạch toán “giá trị hợp lý” của một tài sản hoặc nợ phải trả dựa trên giá thị trường hiện tại hay giá của các tài sản và nợ tương tự hoặc dựa trên một đánh giá khách quan khác “công bằng ” giá trị. Kế toán giá trị hợp lý là một phần thường được chấp nhận.

   

   

   

   

  • Mark To Market – MTM là Hạch Toán Theo Giá Thị Trường.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Mark To Market – MTM nghĩa là Hạch Toán Theo Giá Thị Trường.

  Kế toán theo thị trường có thể thay đổi giá trị trên bảng cân đối khi điều kiện thị trường thay đổi. Ngược lại kế toán chi phí lịch sử, dựa trên các giao dịch trong quá khứ, đơn giản hơn, ổn định hơn và dễ thực hiện hơn nhưng không thể hiện giá trị thị trường hiện tại. Nó tóm tắt các giao dịch trong quá khứ thay thế. Kế toán theo thị trường có thể trở nên biến động nếu giá thị trường biến động lớn hoặc thay đổi không thể đoán trước. Người mua và người bán có thể yêu cầu một số trường hợp cụ thể trong trường hợp này, bao gồm cả việc không thể định giá thu nhập và chi phí trong tương lai một cách chính xác và tập thể, thường là do thông tin không đáng tin cậy hoặc kỳ vọng quá lạc quan hoặc quá bi quan về dòng tiền và thu nhập.

   

  Definition: Mark to market (MTM or M2M) or fair value accounting refers to accounting for the “fair value” of an asset or liability based on the current market price, or the price for similar assets and liabilities, or based on another objectively assessed “fair” value. Fair value accounting has been a part of Generally Accepted.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Mark To Market – MTM

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Mark To Market – MTM là gì? (hay Hạch Toán Theo Giá Thị Trường nghĩa là gì?) Định nghĩa Mark To Market – MTM là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mark To Market – MTM / Hạch Toán Theo Giá Thị Trường. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây