Long-Term Debt

  Long-Term Debt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Long-Term Debt – Definition Long-Term Debt – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Nợ dài hạn
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ

  Định nghĩa – Khái niệm

  Long-Term Debt là gì?

  Nợ dài hạn là khoản nợ mà đáo hạn vào hơn một năm. Nợ dài hạn có thể được xem từ hai quan điểm: Báo cáo tài chính báo cáo của tổ chức phát hành và đầu tư tài chính. Trong báo cáo báo cáo tài chính, các công ty phải ghi phát hành nợ dài hạn và tất cả các nghĩa vụ thanh toán liên quan về báo cáo tài chính của mình. Ở bên flip, đầu tư vào nợ dài hạn bao gồm việc đưa tiền vào đầu tư nợ với kỳ hạn hơn một năm.

  • Long-Term Debt là Nợ dài hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Long-Term Debt

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ Long-Term Debt là gì? (hay Nợ dài hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Long-Term Debt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Long-Term Debt / Nợ dài hạn. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây