Guarantee Bond

  Guarantee Bond là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Guarantee Bond – Definition Guarantee Bond – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giấy Bảo Đảm; Trái Phiếu Bảo Đảm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Guarantee Bond là gì?

  Trái phiếu bảo đảm là một bảo đảm nợ cung cấp một bảo đảm thứ cấp rằng các khoản thanh toán lãi và gốc sẽ được thực hiện bởi bên thứ ba, nếu nhà phát hành mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. Một trái phiếu bảo đảm có thể được hỗ trợ bởi một công ty bảo hiểm trái phiếu, một tổ chức quỹ hoặc tổ chức, cơ quan chính phủ hoặc công ty mẹ hay công ty liên doanh đang phát hành trái phiếu.

  • Guarantee Bond là Giấy Bảo Đảm; Trái Phiếu Bảo Đảm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Guarantee Bond nghĩa là Giấy Bảo Đảm; Trái Phiếu Bảo Đảm.

  Một tổ chức phát hành có thể tìm kiếm một bảo đảm bổ sung cho trái phiếu mà họ dự định phát hành để giảm thiểu mọi rủi ro mặc định và cung cấp tăng cường tín dụng cho trái phiếu của mình từ đó, tạo ra trái phiếu bảo đảm. Trái phiếu bảo đảm là trái phiếu có các khoản thanh toán lãi và gốc kịp thời được hỗ trợ bởi bên thứ ba như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm. Bảo đảm cho trái phiếu loại bỏ rủi ro mặc định bằng cách tạo ra một người trả tiền dự phòng trong trường hợp nhà phát hành không thể thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong tình huống mà nhà phát hành không thể thực hiện tốt các khoản thanh toán lãi hoặc trả nợ gốc, người bảo lãnh sẽ thực hiện các khoản thanh toán cần thiết một cách kịp thời.

  Definition: Guaranteed bond is a debt security that offers a secondary guarantee that interest and principal payments will be made by a third party, should the issuer default due to reasons such as insolvency or bankruptcy. A guaranteed bond can be of either the municipal or corporate variety. It can be backed by a bond insurance company, a fund or group entity, a government authority, or the corporate parents of subsidiaries or joint ventures that are issuing bonds.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Guarantee Bond

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Guarantee Bond là gì? (hay Giấy Bảo Đảm; Trái Phiếu Bảo Đảm nghĩa là gì?) Định nghĩa Guarantee Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Guarantee Bond / Giấy Bảo Đảm; Trái Phiếu Bảo Đảm. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây