Delinquency

  Delinquency là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Delinquency – Definition Delinquency – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Để Nợ Quá Hạn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Delinquency là gì?

  Để nợ quá hạn có nghĩa là không trả khoản thế chấp khi đến hạn trả. Với hầu hết các thế chấp, kỳ trả thường là ngày đầu tháng. Mặc dù không bị trả tiền phạt trả trễ (late fee) tính theo số ngày trễ, món trả này cũng vẫn được coi là trả trễ hạn. Khi trễ hạn hơn ba mươi ngày, hầu hết các nơi cho vay sẽ báo cáo sự trễ hạn này cho một hay nhiều văn phòng tín dụng.

  • Delinquency là Để Nợ Quá Hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Delinquency

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Delinquency là gì? (hay Để Nợ Quá Hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Delinquency là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Delinquency / Để Nợ Quá Hạn. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây