Canadian Institute Of Actuaries (CIA)

  Canadian Institute Of Actuaries (CIA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Canadian Institute Of Actuaries (CIA) – Definition Canadian Institute Of Actuaries (CIA) – Nghề nghiệp Tư vấn nghề nghiệp

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Viện Chuyên Gia Tính Toán Canada
  Chủ đề Nghề nghiệp Tư vấn nghề nghiệp
  Ký hiệu/viết tắt CIA

  Định nghĩa – Khái niệm

  Canadian Institute Of Actuaries (CIA) là gì?

  Quốc hội Canada đã thành lập Viện chuyên gia tính toán Canada vào tháng 3 năm 1965. Năm 2018, nó có khoảng 3.900 thành viên.

  Viện chuyên gia tính toán Canada (CIA) là một tổ chức chuyên gia tính toán chuyên nghiệp ở Canada. CIA nhằm mục đích phát huy vai trò của chuyên gia tính toán với tư cách là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mô hình tài chính và quản lý rủi ro. Nó cũng hoạt động để giúp thúc đẩy khoa học chuyên gia tính toán thông qua nghiên cứu và giáo dục các thành viên của nó.

  CIA là một tổ chức tự điều chỉnh, thực thi các tiêu chuẩn hành xử và hoạt động chuyên nghiệp của riêng mình đối với các thành viên. Theo CIA quốc gia, có rất nhiều câu lạc bộ chuyên gia tính toán cấp tỉnh nhỏ hơn. Tổ chức này yêu cầu các thành viên cư trú tại Canada và thuộc về một tổ chức chuyên gia tính toán được phê duyệt. Viện cũng ban hành Fellow của Viện chuyên gia tính toán Canada (FCIA) cho các chuyên gia tính toán, đây là một yêu cầu theo luật Canada đối với tất cả các chuyên gia tính toán.

  Chuyên gia tính toán là những chuyên gia sử dụng toán học để đánh giá rủi ro và tính toán thống kê. Kỹ năng chuyên môn của họ về tài chính liên quan đến việc tính toán cho các công ty bảo hiểm, cấu trúc kê hoạch lương hưu và xây dựng các quy định của chính phủ và các chương trình xã hội.

  • Canadian Institute Of Actuaries (CIA) là Viện Chuyên Gia Tính Toán Canada.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp Tư vấn nghề nghiệp.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Canadian Institute Of Actuaries (CIA) nghĩa là Viện Chuyên Gia Tính Toán Canada.

  Viên chuyên gia tính toán Canada tạo môi trường thúc đẩy sự phát triển việc áp dụng các phương pháp tính toán để giải quyết những vấn đề tài chính và quản lý rủi ro. Tại đây các chuyên gia tính toán sẽ cơ hội để phát triển nghề nghiệp công hiến những phát minh những sáng tạo trong việc sử dụng toán học để giải quyết các vấn đề.

  Definition: The Canadian Institute of Actuaries (CIA) is an organization of professional actuaries in Canada. The CIA aims to promote the role of actuaries as the leading experts in the financial modeling and risk management fields. It also works to help advance actuarial science through research and the education of its members.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Canadian Institute Of Actuaries (CIA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp Tư vấn nghề nghiệp Canadian Institute Of Actuaries (CIA) là gì? (hay Viện Chuyên Gia Tính Toán Canada nghĩa là gì?) Định nghĩa Canadian Institute Of Actuaries (CIA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Canadian Institute Of Actuaries (CIA) / Viện Chuyên Gia Tính Toán Canada. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây