Below The Market

  Below The Market là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Below The Market – Definition Below The Market – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thấp hơn giá thị trường
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Below The Market là gì?

  Một lệnh đặt mua hoặc bán một chứng khoán ở giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể đặt lệnh giới hạn để mua một cổ phiếu ở một mức giá xác định thấp hơn giá hiện tại. Lệnh sẽ chỉ được đặt nếu mức giá xác định hoặc mức giá tốt hơn đạt được. Mặc dù việc thực hiện lệnh không được đảm bảo, việc đặt lệnh theo cách này, thấp hơn giá thị trường (below the market), giúp đảm bảo rằng mức giá mong muốn hoặc tốt hơn có thể đạt được.

  • Below The Market là Thấp hơn giá thị trường.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Below The Market nghĩa là Thấp hơn giá thị trường.

  Các giao dịch viên và nhà đầu tư muốn đạt được mức giá hoặc vị thế tốt hơn có thể nhập một lệnh để mua với giá thấp hơn giá thị trường (below the market). Lệnh giới hạn mua cho phép các giao dịch viên chỉ định mức giá chứng khoán mà họ sẵn sàng mua; nếu lệnh giới hạn mua được đặt, lệnh sẽ được đặt tại giá xác định hoặc giá tốt hơn. Một lệnh bán thấp hơn giá thị trường (below the market) cho phép các giao dịch viên nhanh chóng dỡ bỏ vị thế.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Below The Market

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Below The Market là gì? (hay Thấp hơn giá thị trường nghĩa là gì?) Định nghĩa Below The Market là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Below The Market / Thấp hơn giá thị trường. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây