Apache Syncope

  Apache Syncope – Identity Management Software

  Apache Syncope là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng phần mềm Apache Syncope. Những phần mềm thay thế Apache Syncope dùng trong lĩnh vực Identity Management Software, ưu nhược điểm và so sánh? Xem thông tin tham khảo dưới đây!

  Apache Syncope là gì

  Apache Syncope là giải pháp phần mềm Privileged Access Management (PAM) Software với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm Apache Syncope được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực Identity Management Software.
     

  Phần mềm Apache Syncope
  Phân loại Identity Management Software
  Danh mục Privileged Access Management (PAM) Software
  Thị trường
  Ngôn ngữ
  Hệ điều hành
  Download Apache Syncope
  Avatar Apache Syncope
  Avatar Apache Syncope

  Apache Syncope is an open source system for managing digital identities in enterprise environments, implemented in Java EE technology and released under Apache 2.0 license.

  Tính năng nổi bật

  • Privileged Access Management (PAM) Software

  Hình ảnh

  Bảng giá


  Review đánh giá

  Phần mềm tương tự

  Danh sách những phần mềm chức năng tương tự / phần mềm thay thế Apache Syncope

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây