Accounting Principles Board (APB)

  Accounting Principles Board (APB) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Principles Board (APB) – Definition Accounting Principles Board (APB) – Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hội đồng quản trị Nguyên tắc kế toán (APB)
  Chủ đề Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Accounting Principles Board (APB) là gì?

  Hội đồng quản trị Nguyên tắc kế toán (APB) là cựu cơ thể có thẩm quyền của Viện Mỹ Kế toán Công chứng (AICPA) được thành lập vào năm 1959. Nó đã được thay thế vào năm 1973 do Ban Chuẩn mực Kế toán tài chính (FASB). Mục đích của APB đã ban hành hướng dẫn và quy định về nguyên tắc kế toán. Một số ý kiến ​​được phát hành bởi APB vẫn đứng như một phần của các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), nhưng hầu hết đã được hoặc sửa đổi hoặc hoàn toàn thay thế bởi báo cáo FASB.

  • Accounting Principles Board (APB) là Hội đồng quản trị Nguyên tắc kế toán (APB).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accounting Principles Board (APB)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Accounting Principles Board (APB) là gì? (hay Hội đồng quản trị Nguyên tắc kế toán (APB) nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Principles Board (APB) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Principles Board (APB) / Hội đồng quản trị Nguyên tắc kế toán (APB). Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây