Xung đột giữa các nhóm

admin
By admin


Xung đột giữa các nhóm | Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com


Kết quả

Xung đột giữa các nhóm:

Trong một tổ chức,tập thể có nhiều nhóm và quan điểm quyền lợi của các nhóm không thống nhất với nhau.Do sự phân công hợp tác chưa hợp lý,do thiếu tôn trọng hay không hiểu nhau.

Xung đột giữa các nhóm chủ yếu do các nguyên nhân sau:

 • Sự phụ thuộc lẫn nhau đối với sự hoàn thành nhiệm vụ có thể là sự phụ thuộc lẫn nhau khi cùng làm một việc với nhau,sự phụ thuộc mang tính nối tiếp hay sự phụ thuộc qua lại với nhau.
 • Mục tiêu không tương đồng.Sụ tương đồng vốn có đôi khi tồn tại giữa các nhóm do các mục tiêu cá nhân của họ.
 • Sự đe dọa.Khi không có sự đe dọa,các bên dường như hợp tác nhiều hơn và hướng tới các quan hệ hợp tác.Khi một bên có khả năng đe dọa phía bên kia,họ thường không thông báo về sự đe dọa mà sử dụng nó.
 • Sự gắn bó của nhóm.Khi các nhóm càng trở lên gắn bó thì xung đột giữa các nhóm càng tăng.
 • Thái độ thắng-thua.

 Xung đột sẽ xẩy ra khi tồn tai các điều kiện sau:

 • Khi một người xác định hay diễn đạt tình huống như là xung đột thắng-thua.
 • Khi một nhóm quyết định đi theo đuổi những mục tiêu riêng biệt của họ.
 • Khi một nhóm hiểu nhu cầu của họ nhưng lại che đậy nó.
 • Khi một nhóm lỗ lực làm tăng vị trí của nó.
 • Khi một nhóm sử dụng sự đe dọa để đạt tới sự phục tùng hay quy phục.
 • Khi một nhóm quá chú ý đến nhu cầu mục tiêu vị trí của nó.
 • Khi một nhóm có ý định lợi dụng nhóm khi bất cứ khi nào có thể được.
 • Khi một nhóm cô lập nhóm kia.
 • Khi xung đột giữa các nhóm xẩy ra sẽ làm cho thông tin bị bị giảm,nhận thức bị bóp méo,tạo ra sự nghi ngờ và ngăn cản con người nhận thức đúng đắn về hành vi và động cơ của phía bên kia…

Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com – Biên tập và hiệu đính

Hỏi Chuyên gia Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com.
Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày.
Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49
Đặt câu hỏi

Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Source link

Share This Article