Cách Thực Hiện Phân Tích PESTEL

admin
By admin

Cách Thực Hiện Phân Tích PESTEL


39490
    

Là một nhà cung cấp hỗ trợ về phân tích Pestel, chúng tôi hiểu các vấn đề bạn gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ. Do đó, thông qua hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về cách thực hiện phân tích Pestle cho bất kỳ công ty nào

Phân tích Pest hoặc Pestle là gì?

Phân tích Pestle rất hữu ích trong việc xác định các yếu tố có thể gây ra thay đổi trong thị trường kinh doanh của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để phân tích thị trường. Nó sẽ giúp bạn thực hiện kế hoạch marketing phù hợp hơn. Một công ty sẽ phải xem xét sáu yếu tố trong khi thực hiện phân tích Pestle như sau:

P – Chính trị

E – Kinh tế

S – Xã hội

T – Công nghệ

L – Pháp lý

E – Môi trường

Sáu yếu tố này cung cấp cho bạn một ý tưởng về việc thị trường hiện tại hoặc thị trường mong muốn của bạn có phù hợp cho việc kinh doanh hay không. Bạn có thể đưa ra quyết định về việc mở rộng hoặc giới hạn phạm vi tiếp cận thị trường của bạn sau khi xem xét tất cả các yếu tố này.

Bây giờ bạn có chút ý niệm về phân tích Pestle là gì rồi. Tiếp theo, hãy có được cái nhìn sâu sắc về sáu yếu tố này để hiểu rõ hơn.

Chính trị

Có một ý tưởng công bằng về các yếu tố chính trị của một quốc gia là rất quan trọng trong việc vận hành một cách trơn tru. Nó giúp xác định các hành động và quy tắc của chính phủ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào. Các quy tắc và chính sách của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo bất kỳ cách nào? Đây là những điểm bạn có thể xem xét trong yếu tố về chính trị.

Chính trị có thể ảnh hưởng đến các hoạt động. Lợi ích cá nhân của nhân viên cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một tổ chức. Do đó, bạn phải suy nghĩ về tất cả những điều đó trong khi viết về P trong phân tích Pest.

Kinh tế

Tiếp theo, đến E, nó là viết tắt của kinh tế. Ở đây, bạn phải thực hiện cùng một cách tiếp cận để phân tích môi trường kinh tế bên trong và bên ngoài. Bạn phải phân tích khả năng tồn tại của dự án của công ty trong khi đánh giá các yếu tố bên trong. Nó cũng có thể cung cấp cho bạn một ý tưởng về nội dung bên trong của dự án. Bạn có thể sử dụng các mô hình tài chính và kỹ thuật kế toán cho cùng một mục đích.

Bạn tập trung vào thuế liên bang, cấm vận và lãi suất trong khi xem xét các sự kiện bên ngoài. Nhìn vào sự tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tiền lương tối thiểu, giờ làm việc và khả năng tài chính, v.v … Bao quát tất cả các khía cạnh này giúp cho yếu tố kinh tế của phân tích Pestle hoàn tất.

Yếu tố xã hội

Khía cạnh phân tích Pestle này xác định các sự kiện làm ảnh hưởng đến thị trường và cộng đồng. Bạn phải đánh giá các loại sản phẩm có nhu cầu trong khu vực bạn hoạt động. Cũng xem xét những lợi thế và vấn đề mọi người gặp phải trong lĩnh vực hoạt động của bạn là gì.

Để làm điều đó, bạn cần phân tích các kỳ vọng về văn hóa, chuẩn mực và biến động về dân số của khu vực. Hơn nữa, bạn cần biết ý thức về sức khỏe, thái độ và sở thích nghề nghiệp.

Yếu tố công nghệ

Công nghệ là một yếu tố khác mà bạn phải xem xét trong khi thực hiện phân tích Pestle. Công nghệ trở nên lỗi thời trong một khoảng thời gian ngắn. Thực hiện phân tích này giúp bạn sử dụng công nghệ phù hợp theo nhu cầu của thị trường. Bạn có thể đưa ra quyết định tài chính về việc sử dụng công nghệ một cách dễ dàng sau khi suy nghĩ về nó.

Luật pháp

Tiếp theo là chữ L trong phân tích Pestel. Nó là viết tắt của các yếu tố pháp lý. Bạn nên phân tích các yếu tố pháp lý cho cả các vấn đề bên trong và bên ngoài của một công ty. Một số luật có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn tại quốc gia mà bạn đang hoạt động. Bạn cũng nên duy trì các chính sách cho tổ chức của mình.

Phân tích pháp lý giúp bạn đưa ra một suy nghĩ cho cả hai góc độ này. Do đó, bạn có thể đưa ra các chiến lược  để giải quyết cả hai khía cạnh pháp lý này. Các khía cạnh pháp lý chính mà bạn nhìn thấy trong phân tích này là việc làm, thuế, nhập khẩu và xuất khẩu.

Môi trường

Bạn phải có nhận thức về môi trường nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động. E của phân tích Pestle này giúp bạn biết các khía cạnh môi trường có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn như thế nào. Những khía cạnh này có thể là tự nhiên, xã hội và kinh tế trong tự nhiên.

Nhiệt độ khu vực, gió mùa, thiên tai là các yếu tố tự nhiên. Khả năng tiếp cận du lịch và điều kiện đất đai được xếp vào loại yếu tố kinh tế xã hội. Gần nguồn nước và mặt đất cũng là những phần của nó.

Những ưu điểm và nhược điểm của phân tích Pestle

Bây giờ bạn đã quen với phân tích Pestle là gì. Bạn cũng đã hiểu về sáu yếu tố của một phân tích kinh doanh. Bạn có thể hiểu rõ hơn về nó nếu bạn nhận thức được thêm những ưu điểm và hạn chế của nó. Vì vậy, hãy tiếp tục nghiên cứu trong phần này.

Ưu điểm của phân tích Pestle

Chi phí hiệu quả

Bạn có thể hiểu rằng bạn không cần phải tốn bất kỳ khoản chi phí nào để tiến hành phân tích Pestle. Việc thu thập các thông tin về những yếu tố cần  nghiên cứu có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Pestle cho bạn sự hiểu biết sâu sắc

Bạn không thể phủ nhận rằng một số yếu tố có thể không được chú ý đến trong các cuộc họp kinh doanh của bạn. Nó có thể ảnh hưởng đến công ty của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp. Phân tích Pestle giúp bạn xem xét các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Nó thúc đẩy tư duy chiến lược để hiểu rõ hơn về hoạch định chiến lược.

Pestle giúp bạn tỉnh táo hơn

Phân tích kinh doanh rất hữu ích trong việc phân tích rộng rãi các tổ chức khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó để phân tích một số sản phẩm hoặc kế hoạch marketing của bạn. Bạn có thể lập kế hoạch cải thiện trái phiếu với khách hàng thông qua phân tích pestle. Bằng cách này bạn trở nên chủ động hơn với doanh nghiệp của bạn.

Nó giúp bạn xác định các cơ hội

Xác định các cơ hội và thực hiện các bước theo sau để mang lai lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Cơ hội có thể thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài. Do đó, bạn phải thực hiện phân tích Pestle của môi trường bên ngoài. Nó sẽ giúp bạn nhận ra xu hướng thị trường. Bạn cũng sẽ tìm hiểu những gì đối thủ của bạn đang làm để tồn tại.

Hạn chế của phân tích Pestle

Bạn không thể lường trước các yếu tố bên ngoài

Một phân tích pest có thể đảm bảo cho bạn về tính nhất quán trong các vấn đề bên ngoài. Trong một phân tích Pestle, bạn phải xem xét tất cả các yếu tố một cách rộng rãi. Bạn tiến hành phân tích để  giảm bớt sự không chắc chắn về các yếu tố bên ngoài và bên trong. Vể mặt tốt nhất, bạn có thể đảm bảo các hoạt động nội bộ của công ty đang theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng trong môi trường bên ngoài và bạn có thể không thể lên kế hoạch trước cho điều đó.

Một phân tích Pestle dường như là một bài thuyết trình đơn giản

Một phân tích Pestle trông đơn giản cho dù bạn làm điều đó cho trường đại học hoặc một công ty. Đó là do nó có định dạng đơn giản. Bạn phải mô tả sáu yếu tố Pestle trong phân tích của bạn một cách đơn giản. Nó có thể không có tác động tốt đến các thành viên trong nhóm của bạn do thiếu các yếu tố sáng tạo trong đó. Tuy nhiên, một phân tích được thực hiện nghiêm túc hơn có thể thu hút sự chú ý của mọi người.

Việc thu thập thông tin không dễ dàng

Phân tích kinh doanh là công cụ đòi hỏi bạn phải thu thập thông tin rộng. Nếu không có thông tin liên quan và rộng lớn, phân tích Pestle của bạn sẽ là một sự lãng phí. Nhưng, thu thập thông tin không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất. Có thể là bạn không thể tìm thấy dữ liệu cập nhật cho phân tích của mình mọi lúc. Nó có thể dẫn đến việc bạn nuôi dưỡng các giả định trong đó, thay vì thực tế. Cách này sẽ có hại cho doanh nghiệp của bạn.

Làm thế nào để thực hiện phân tích Pestle cho một công ty

Trong các phần trên, chúng ta đã thảo luận về những ưu điểm và hạn chế của phân tích pestle. Chúng tôi hiểu mục tiêu cuối cùng của bạn là học cách phân tích pestle cho một công ty. Bạn có thể phải làm một phân tích pestle cho Coca Cola hoặc một số công ty khác trong quá trình học tập. Do đó, trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc cung cấp cho bạn một ý tưởng tương tự.

Hiểu các yếu tố của Pestel

Để thực hiện các chiến lược hoàn hảo, bạn cần đảm bảo rằng phân tích pestle của bạn được nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì thế, bạn cần phải hiểu thấu đáo sáu yếu tố pestle. Vì vậy, hãy tìm ra những điểm bạn nên kiểm tra trong khi xem xét sáu yếu tố pestle.

Yếu tố chính trị

 1. Các chính sách của chính phủ
 2. Nhiệm kỳ và thay đổi của chính phủ
 3. Chính sách xu hướng
 4. Chiến tranh, khủng bố và xung đột
 5. Bầu cử và xu hướng chính trị
 6. Vấn đề chính trị nội bộ
 7. Mối quan hệ liên quốc gia
 8. Sáng kiến ​​và tài trợ
 9. Tham nhũng
 10. Nhóm vận động hành lang và áp lực

Yếu tố kinh tế

 1. Kinh tế địa phương
 2. Xu hướng kinh tế
 3. Lạm phát
 4. Thuế
 5. Lợi nhuận
 6. Tăng trưởng ngành
 7. Tỷ lệ xuất nhập khẩu
 8. Thương mại quốc tế
 9. Tăng trưởng theo mùa
 10. Tỷ giá hối đoái quốc tế

Yếu tố xã hội

 1. Nhân khẩu học
 2. Đạo đức công việc
 3. Hình ảnh thương hiệu, công ty và công nghệ
 4. Xu hướng lối sống
 5. Những điều cấm kỵ về văn hóa
 6. Quan điểm truyền thông trong ngành
 7. Phương thức mua hàng của người tiêu dùng
 8. Quảng cáo và truyền thông
 9. Cách thức và xu hướng mua hàng
 10. Các sự kiện và sự ảnh hưởng lớn

Yếu tố công nghệ

 1. Công nghệ mới nổi
 2. Pháp luật về công nghệ
 3. Nghiên cứu và đổi mới
 4. Sự trưởng thành của công nghệ
 5. Vấn đề sở hữu trí tuệ
 6. Thông tin và truyền thông
 7. Sự phát triển công nghệ của đối thủ

Yếu tố pháp lý

 1. Pháp luật hiện hành
 2. Pháp luật được đề xuất
 3. Pháp luật quốc tế
 4. Luật việc làm
 5. Quy định về sức khỏe và an toàn
 6. Cơ quan quản lý và quy trình
 7. Quy định cụ thể của ngành
 8. Quy định thuế
 9. Sự bảo vệ người tiêu dùng
 10. Quy định về cạnh tranh

Nhân tố môi trường

 1. Những quy định về môi trường
 2. Giảm lượng khí thải carbon
 3. Tính bền vững
 4. Quy định sinh thái
 5. Tác động của thời tiết xấu

Thu thập dữ liệu liên quan

Nghiên cứu là chìa khóa để phân tích pestle thành công. Nó cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt về những gì có thể làm cho doanh nghiệp của bạn và những điều bạn cần phải nhận thức được. Do đó, bước tiếp theo bạn nên thực hiện khi phân tích pestle là thu thập thông tin liên quan. Bạn phải tập trung vào việc tìm kiếm thông tin có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về môi trường bên ngoài. Internet là một nguồn bạn có thể sử dụng cho cùng một mục đích. Bạn cũng có thể thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Tuy nhiên, nó có thể khiến bạn mất một số tiền.

Hãy suy nghĩ về các cơ hội

Rõ ràng là bạn có được một ý tưởng công bằng về thị trường  thông qua nghiên cứu. Ngoài ra, mục tiêu của bạn là đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới bằng cách cung cấp cho thị trường những gì nó muốn. Vì vậy, bước tiếp theo bạn cần thực hiện trong phân tích pestle là xác định các cơ hội. Bạn phải tìm hiểu làm thế nào bạn có thể làm cho hàng hóa và dịch vụ của bạn hiệu quả cho người tiêu dùng. Tìm hiểu những sản phẩm mới bạn có thể phát triển. Và cố gắng xác định các khu vực nơi bạn có thể bán sản phẩm của mình.

Các mối đe dọa được coi là điều tốt

Cùng với các cơ hội, luôn có một số mối đe dọa có thể làm suy yếu doanh nghiệp của bạn. Điều đó khiến bạn phải suy nghĩ về các mối đe dọa mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải. Nó sẽ cho phép bạn thực hiện các chiến lược để ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa đó. Hoặc ít nhất, bạn sẽ có thể làm giảm ảnh hưởng của nó.

Hãy hành động phù hợp

Các bước phân tích pest có thể giúp bạn xác định các cơ hội và mối đe dọa cho doanh nghiệp của bạn. Vì vậy, bạn phải sử dụng kiến ​​thức của mình một cách khôn ngoan và đưa ra các chiến lược giúp ích cho doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn thấy khó khăn khi thực hiện phân tích pestle cho nhiệm vụ của mình, bạn có thể nhận được sự trợ giúp từ các chuyên gia của chúng tôi. 

Share This Article