Sub Chapter M

  Sub Chapter M là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sub Chapter M – Definition Sub Chapter M – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phụ Chương M
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Sub Chapter M là gì?

  Phần của Bộ luật Thuế thu nhập nội địa cho phép đối xử ưu đãi về thuế đối với các công ty đầu tư theo điều lệ. Các công ty chọn hình thức tổ chức này không bị yêu cầu trả thuế thu nhập trên số lợi nhuận có được và thu nhập đầu tư được phân phối cho cổ đông, nếu họ (1) phân phối không dưới 90% thu nhập đầu tư ròng (lãi và cổ tức, trừ chi phí) trong bất kỳ năm nộp thuế nào; (2) có ít nhất 90% thu nhập từ cổ tức, tiền lãi và lợi nhuận từ bán chứng khoán; và (3) tuân thủ các giới hạn phần trăm khác trên lợi nhuận ngắn hạn từ các chứng khoán nắm giữ dưới ba tháng. Các công ty đầu tư không theo điều lệ chịu thuế trên thu nhập ròng và lợi nhuận ghi nhận.

  • Sub Chapter M là Phụ Chương M.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Sub Chapter M

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Sub Chapter M là gì? (hay Phụ Chương M nghĩa là gì?) Định nghĩa Sub Chapter M là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sub Chapter M / Phụ Chương M. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây