Recovery Rate

  Recovery Rate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Recovery Rate – Definition Recovery Rate – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ lệ thu hồi
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ

  Định nghĩa – Khái niệm

  Recovery Rate là gì?

  Tỷ lệ thu hồi là mức độ mà tiền gốc và lãi tích lũy của khoản nợ mặc định có thể được thu hồi, được biểu thị bằng phần trăm của mệnh giá. Tỷ lệ thu hồi cũng có thể được định nghĩa là giá trị của chứng khoán khi nó xuất hiện từ mặc định hoặc phá sản.

   

  • Recovery Rate là Tỷ lệ thu hồi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Recovery Rate nghĩa là Tỷ lệ thu hồi.

  Tốc độ phục hồi có thể rất khác nhau, vì chúng bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như loại công cụ, các vấn đề của công ty và điều kiện kinh tế vĩ mô. Loại công cụ và thâm niên của nó trong cấu trúc vốn doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định quan trọng nhất của tỷ lệ thu hồi. Tỷ lệ thu hồi tỷ lệ thuận với thâm niên của công cụ, điều đó có nghĩa là một công cụ cao cấp hơn trong cơ cấu vốn thường sẽ có tỷ lệ thu hồi cao hơn so với công cụ thấp hơn trong cơ cấu vốn.

  Các vấn đề của công ty bao gồm cơ cấu vốn của công ty, mức độ nợ và số vốn chủ sở hữu. Các công cụ nợ được phát hành bởi một công ty có mức nợ thấp hơn liên quan đến tài sản của công ty có thể có tỷ lệ thu hồi cao hơn so với một công ty có nhiều nợ đáng kể.

  Điều kiện kinh tế vĩ mô bao gồm giai đoạn của chu kỳ kinh tế, điều kiện thanh khoản và tỷ lệ mặc định chung. Nếu một số lượng lớn các công ty không trả được nợ của họ – như trường hợp suy thoái sâu sắc – tỷ lệ thu hồi có thể thấp hơn trong thời kỳ kinh tế bình thường.

   

  Definition: Recovery rate is the extent to which principal and accrued interest on defaulted debt can be recovered, expressed as a percentage of face value. The recovery rate can also be defined as the value of a security when it emerges from default or bankruptcy.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ, Standard & Poor ước tính rằng đối với tất cả các nhà phát hành xuất hiện mặc định trong giai đoạn 2008-2010 đầy thách thức, tỷ lệ thu hồi trung bình trên tất cả các công cụ là 49,5%, so với mức trung bình 51,1% trong giai đoạn 1987-2007.

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Recovery Rate

  • Second-Lien Debt
  • Secured Debt
  • Term Out
  • Gearing
  • Interest Rate
  • Subordinated Debt Definition
  • Subordinated Debt Definition
  • Financial Risk: The Art of Assessing if a Company’s a Good Buy
  • How Second-Lien Debt Affects Borrowers and Lenders
  • Interest Rate: What the Lender Gets Paid for the Use of Assets
  • The Truth About Mezzanine Financing
  • Exposure to Default (EAD): How to Calculate Your Risk as a Lender
  • Tỷ lệ thu hồi tiếng Anh

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ Recovery Rate là gì? (hay Tỷ lệ thu hồi nghĩa là gì?) Định nghĩa Recovery Rate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Recovery Rate / Tỷ lệ thu hồi. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây