Outstanding Check

  Outstanding Check là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Outstanding Check – Definition Outstanding Check – Ngân hàng Tài khoản giao dịch

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm tra xuất sắc
  Chủ đề Ngân hàng Tài khoản giao dịch

  Định nghĩa – Khái niệm

  Outstanding Check là gì?

  Một kiểm tra xuất sắc là một khoản thanh toán séc được viết bởi một người nào đó, nhưng chưa được đổi thành tiền mặt, tiền gửi của người thụ hưởng. Các bên trả tiền là đơn vị người viết chi phiếu, trong khi người thụ hưởng là người hoặc tổ chức mà nó được viết. Một kiểm tra xuất sắc cũng đề cập đến một tấm séc đã được trình bày cho các ngân hàng nhưng vẫn đang trong chu kỳ kiểm tra thanh toán bù trừ của ngân hàng.

  • Outstanding Check là Kiểm tra xuất sắc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng Tài khoản giao dịch.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Outstanding Check nghĩa là Kiểm tra xuất sắc.

  Một tấm séc trở thành một kiểm tra xuất sắc khi người được trả tiền không đổi thành tiền mặt hoặc gửi séc. Điều này có nghĩa là nó không xóa tài khoản ngân hàng của người trả tiền và không xuất hiện trên bảng sao kê vào cuối tháng. Một séc nổi bật thể hiện trách nhiệm đối với người trả tiền. Người trả tiền phải chắc chắn giữ đủ tiền trong tài khoản để trang trải số tiền của séc chưa thanh toán cho đến khi được đổi thành tiền mặt. và khi người thụ hưởng gửi séc, nó được đối chiếu với hồ sơ của người trả tiền.

  Definition: An outstanding check is a check payment that is written by someone, but has not been cashed or deposited by the payee. The payor is the entity who writes the check, while the payee is the person or institution to whom it is written. An outstanding check also refers to a check that has been presented to the bank but is still in the bank’s check-clearing cycle.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Outstanding Check

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Tài khoản giao dịch Outstanding Check là gì? (hay Kiểm tra xuất sắc nghĩa là gì?) Định nghĩa Outstanding Check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Outstanding Check / Kiểm tra xuất sắc. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây