Monthly Income Plan (MIP)

  Monthly Income Plan (MIP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Monthly Income Plan (MIP) – Definition Monthly Income Plan (MIP) – Đầu tư Quỹ tương hỗ

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kế hoạch thu nhập hàng tháng (MIP)
  Chủ đề Đầu tư Quỹ tương hỗ

  Định nghĩa – Khái niệm

  Monthly Income Plan (MIP) là gì?

  Một kế hoạch thu nhập hàng tháng (MIP) là một loại chiến lược quỹ tương hỗ đầu tư chủ yếu trong nợ nần và chứng khoán vốn với một nhiệm vụ sản xuất lưu chuyển tiền tệ và bảo toàn vốn. Một MIP nhằm cung cấp một dòng ổn định của thu nhập dưới hình thức chi trả cổ tức và lãi. Do đó, nó thường là hấp dẫn đối với người nghỉ hưu hoặc người già không có nguồn đáng kể khác của thu nhập hàng tháng.

  • Monthly Income Plan (MIP) là Kế hoạch thu nhập hàng tháng (MIP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quỹ tương hỗ.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Monthly Income Plan (MIP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quỹ tương hỗ Monthly Income Plan (MIP) là gì? (hay Kế hoạch thu nhập hàng tháng (MIP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Monthly Income Plan (MIP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Monthly Income Plan (MIP) / Kế hoạch thu nhập hàng tháng (MIP). Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây