Loan Loss Provision

  Loan Loss Provision là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Loan Loss Provision – Definition Loan Loss Provision – Ngân hàng Khái niệm cho vay cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mất vay Cung cấp
  Chủ đề Ngân hàng Khái niệm cho vay cơ bản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Loan Loss Provision là gì?

  Một điều khoản rủi ro tín dụng là một khoản chi phí trích lập như một trợ cấp cho các khoản vay chưa thu và thanh toán tiền vay. Quy định này được sử dụng để trang trải một số yếu tố liên quan đến tổn thất cho vay tiềm năng, bao gồm cả các khoản nợ xấu, giá trị mặc định của khách hàng, và thương lượng lại các điều khoản của một khoản vay mà phải chịu thấp hơn so với thanh toán ước tính trước đó. quy định rủi ro tín dụng là một điều chỉnh để dự phòng rủi ro và còn được gọi là phụ cấp định giá.

  • Loan Loss Provision là Mất vay Cung cấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng Khái niệm cho vay cơ bản.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Loan Loss Provision nghĩa là Mất vay Cung cấp.

  Từ góc độ bảng cân đối kế toán, một khoản lỗ cho khoản vay vẫn là mất một khoản tài sản. Trên cơ sở hoạt động, do dự phòng rủi ro cho vay, dòng tiền vẫn có sẵn. Dự phòng rủi ro cho vay đảm bảo rằng các ngân hàng sẽ có đủ tiền để cung cấp dịch vụ cho người gửi tiền.

  Definition: A loan loss provision is an expense set aside as an allowance for uncollected loans and loan payments. This provision is used to cover a number of factors associated with potential loan losses, including bad loans, customer defaults, and renegotiated terms of a loan that incur lower than previously estimated payments. Loan loss provisions are an adjustment to loan loss reserves and are also known as valuation allowances.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Loan Loss Provision

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Khái niệm cho vay cơ bản Loan Loss Provision là gì? (hay Mất vay Cung cấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Loan Loss Provision là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Loan Loss Provision / Mất vay Cung cấp. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây