Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng

  Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng – Definition Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng là gì?

  Công thức khối lượng chi phí là một quan hệ kế toán chi phí dùng để ước tính chi phí sản xuất của một số đơn vị sản phẩm nhất định.

   

  • Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng là .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Công thức – Cách tính

  Công thức khối lượng chi phí tuyến tính có dạng sau:

  y = a + bx

  Trong đó:

  y là viết tắt của tổng chi phí sản xuất;

  a cho tổng chi phí cố định;

  b đối với chi phí biến đổi trên một đơn vị; và

  x cho số đơn vị

   

   

   

  Ý nghĩa – Giải thích

  Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng nghĩa là .

  Công thức khối lượng chi phí được sử dụng để tính tổng chi phí sẽ phát sinh ở khối lượng sản xuất nhất định. Công thức này hữu ích để tính tổng chi phí cho mục đích lập ngân sách hay xác định mức lãi hay lỗ gần đúng có thể đạt được ở một số lượng bán hàng nhất định.

   

  Definition: Cost volume formula is a cost accounting relation used to estimate production cost of a given number of units of a product.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Tìm tổng chi phí cố định, chi phí biến đổi trên một đơn vị, tổng chi phí sản xuất 30.000 đơn vị từ công thức khối lượng chi phí sau:

  y = $ 43,000 + 6x

  Trong đó:

  Tổng chi phí cố định = $ 43,000

  Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị = $ 6

  Tổng chi phí sản xuất 30.000 chiếc = 43.000 đô la + 6 x 30.000 = 223.000 đô la

   

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng là gì? (hay nghĩa là gì?) Định nghĩa Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cost-Volume Formula Công Thức Chi Phí- Sản Lượng. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây