Cost of Revenue

  Cost of Revenue là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cost of Revenue – Definition Cost of Revenue – Phân tích cơ bản Công cụ cho Analysis Fundamental

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chi phí của doanh thu
  Chủ đề Phân tích cơ bản Công cụ cho Analysis Fundamental

  Định nghĩa – Khái niệm

  Cost of Revenue là gì?

  Chi phí doanh thu là tổng chi phí sản xuất và phân phối sản phẩm và dịch vụ của một công ty. Chi phí doanh thu có thể được gọi là chi phí chung bao gồm trong sản xuất cũng như phân phối sản phẩm cuối cùng cho khách hàng. Ngoài ra, bất kỳ chi phí phát sinh trong khi sản xuất hoặc phân phối có thể được thêm vào chi phí doanh thu.

   

  • Cost of Revenue là Chi phí của doanh thu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích cơ bản Công cụ cho Analysis Fundamental.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Cost of Revenue nghĩa là Chi phí của doanh thu.

  Chi phí doanh thu có thể được tìm thấy trong báo cáo thu nhập của một công ty. Nói chung, mọi chi phí được kết nối trực tiếp với sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ đều có thể được thêm vào chi phí doanh thu (nghĩa là chi phí trực tiếp). Chi phí gián tiếp (ví dụ: Khấu hao, tiền lương trả cho quản lý hoặc chi phí cố định khác) không được bao gồm.

   

   

  Definition: Cost of revenue is the total cost of producing and distributing of products and services of a company. Cost of revenue can be termed as the overall cost included in the manufacturing as well as the distribution of the product finally to the customer. Also, any cost incurred while production or distribution can be added to the cost of revenue.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Cost of Revenue

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích cơ bản Công cụ cho Analysis Fundamental Cost of Revenue là gì? (hay Chi phí của doanh thu nghĩa là gì?) Định nghĩa Cost of Revenue là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cost of Revenue / Chi phí của doanh thu. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây