Best Practices

  Best Practices là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Best Practices – Definition Best Practices – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thông lệ tốt nhất
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Best Practices là gì?

  Cách thực hành tốt nhất là phương pháp hay kỹ thuật thường được chấp nhận là vượt trội so với bất kỳ giải pháp thay thế nào vì nó tạo ra kết quả vượt trội so với phương pháp đạt được bằng cách khác hay vì nó đã trở thành một cách làm tiêu chuẩn. Ví dụ: Cách tuân thủ tiêu chuẩn với các yêu cầu pháp lý hay đạo đức.

   

  • Best Practices là Thông lệ tốt nhất.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Best Practices nghĩa là Thông lệ tốt nhất.

  Thông lệ tốt nhất được dùng như một bản phác thảo chung cho một loạt các tình huống. Ví dụ, trong quy trình sản xuất, một danh sách các thông lệ tốt nhất có thể được đưa cho nhân viên, nhấn mạnh cách hiệu quả nhất để hoàn thành công việc của họ. Đối với kế toán viên, Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Generally Accepted Accounting Principles) đại diện cho các thông lệ tốt nhất cho những người trong nghề. Một nhà quản lý đầu tư có thể tuân thủ theo các thông lệ tốt nhất khi quản lý tiền của khách hàng bằng việc đầu tư một cách thận trọng vào một danh mục đầu tư đa dạng.

  Definition: A best practice is a method or technique that has been generally accepted as superior to any alternatives because it produces results that are superior to those achieved by other means or because it has become a standard way of doing things, e.g., a standard way of complying with legal or ethical requirements.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Best Practices

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Best Practices là gì? (hay Thông lệ tốt nhất nghĩa là gì?) Định nghĩa Best Practices là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Best Practices / Thông lệ tốt nhất. Truy cập sotaykinhdoanh.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây