Avaya Aura Conferencing

  Avaya Aura Conferencing – Audio Conferencing Software

  Avaya Aura Conferencing là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng phần mềm Avaya Aura Conferencing. Những phần mềm thay thế Avaya Aura Conferencing dùng trong lĩnh vực Audio Conferencing Software, ưu nhược điểm và so sánh? Xem thông tin tham khảo dưới đây!

  Avaya Aura Conferencing là gì

  Avaya Aura Conferencing là giải pháp phần mềm Avaya Aura Conferencing Reviews với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm Avaya Aura Conferencing được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực Audio Conferencing Software.
     

  Phần mềm Avaya Aura Conferencing
  Phân loại Audio Conferencing Software
  Danh mục Avaya Aura Conferencing Reviews
  Thị trường
  Ngôn ngữ
  Hệ điều hành
  Download Avaya Aura Conferencing
  Avatar Avaya Aura Conferencing
  Avatar Avaya Aura Conferencing

  Avaya Aura Conferencing extends multimodal capabilitiesfor audio conferencing, Web collaboration, video and moreto tens of thousands of workers, virtually anywhere, at a fraction of the cost of other solutions. Meet Me, Ad Hoc and Event conference types are supported. The solution is available in various deployment modes to service the needs of small, midsize or large enterprises. Avaya Aura Conferencing includes Collaboration Agent, a Web-based client enabling participation via audio and video, advanced conferenc…
  Show More
  e controls and content sharing.

  Tính năng nổi bật

  • Avaya Aura Conferencing Reviews

  Hình ảnh

  Bảng giá


  Review đánh giá

  Phần mềm tương tự

  Danh sách những phần mềm chức năng tương tự / phần mềm thay thế Avaya Aura Conferencing

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây