The Internal Revenue Service – IRS / Tổng Vụ Thu Thuế Quốc Gia

The Internal Revenue Service – IRS / Tổng Vụ Thu Thuế Quốc Gia

Định nghĩa

Tổng vụ thu thuế quốc gia Hoa Kỳ sẵn sàng giúp người Mỹ trả các khoản thuế của họ dù họ muốn hay không. Là một vụ của bộ ngân khố, vụ thu thuế trong nước có trách nhiệm thúc ép việc thi hành luật thuế và trực tiếp thu thuế bằng nhiều hình thức khác nhau.

Với ngân sách hàng năm hơn 10 tỷ đô-la, cơ quan này cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thông qua việc giúp những người phải nộp thuế hiểu được nghĩa vụ hoặc bằng cách thi hành luật thuế một cách nghiêm túc, công bằng. 

Sau đợt cải tổ năm 1998, IRS đã được tái cấu trúc lại thành 4 bộ phận chính gồm: tiền lương và đầu tư, doanh nghiệp lớn và trung, doanh nghiệp nhỏ hay những người làm thuế, người được miễn thuế và các tổ chức chính phủ.