Social Networking Site / Mạng Xã Hội

Social Networking Site / Mạng Xã Hội

Định nghĩa

Ra đời vào những năm cuối của thập niên 90 nhưng đến năm 2003, khái niệm mạng xã hội mới được nhiều người Việt Nam biết đến. Mạng xã hội, tiếng Anh là “social networking site”, là một cộng đồng trực tuyến hay mạng lưới gồm nhiều “điểm” (node) và “dây” (tie): các “điểm” tại vị trí khác nhau được liên kết bởi “dây”. Mỗi “điểm” đại diện cho cá nhân trong cộng đồng và kết nối qua “dây” quan hệ ở các cấp độ khác nhau. Từ việc gặp mặt, làm quen, chia sẻ thông tin cá nhân, sở thích và đi tới những mối quan hệ thân thiết hơn, tất cả đều được chủ động bởi cá nhân trong cộng đồng đó. Ban đầu chỉ là sự gắn kết của nhóm người có cùng sở thích nhưng sau đó có thể nâng lên thành mạng lưới mang tính rộng lớn, phức tạp tương tự như một xã hội thu nhỏ.

Người tham gia mạng xã hội giao tiếp với nhau qua nickname. Các nick này có cá tính và mối quan tâm khác nhau, thể hiện qua profile, qua cách viết blog, loại nhạc hay đoạn video yêu thích… Một số địa chỉ mạng xã hội đang được các bạn trẻ Việt Nam sử dụng như Hi5, MySpace, Yahoo 360, YouTube… dùng tiếng Anh và còn nhiều hạn chế. Các mạng thuần Việt cũng đã cung cấp nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhưng chưa mạng nào có tầm ảnh hưởng lớn như Yahoo 360. Ba dịch vụ đông thành viên hiện nay tại Việt Nam là Clip.vn với 290.000 người tham gia (ra đời tháng 2/2007), Cyworld có khoảng 200.000 người (9/2007) và Yobanbe 150.000 (7/2007).