Present Value Interest Factor – PVIF / Nhân Tố Lãi Suất Giá Trị Hiện Tại

Present Value Interest Factor – PVIF / Nhân Tố Lãi Suất Giá Trị Hiện Tại

Định nghĩa

Một điều mà bất cứ ai cũng hiểu đó là tiền tệ có giá trị theo thời gian. Một đồng tiền ta nắm giữ ngày hôm nay sẽ khác với một đồng tiền mà ta nắm giữ sau một năm, một tháng, hay thậm chí là một ngày thôi. Có sự khác biệt đó là do sự tác động của nhiều nhân tố như lạm phát, cơ hội đầu tư kiếm lời… Khi đầu tư vào một hoạt động nào đó, trước hết nhà đầu tư cần phải tốn chi phí đầu tư để có thể thu được lợi nhuận trong tương lai. Chính vì thế mà nảy sinh ra nhu cầu cần tính toán giá trị của các dòng thu nhập trong tương lai, so với các chi phí sẽ phải bỏ ra trong hiện tại hay giá trị hiện tại của các khoản chi phí sẽ phải bỏ ra để quyết định xem có nên đầu tư hay không. Thông thường, giá trị hiện tại được tính theo công thức chuẩn: PV = FV / (1+r)^t

Tuy nhiên, đối với một chuỗi các giá trị, người ta thường thông qua PVIF để việc tính toán dễ dàng hơn. Có thể thiết lập các bảng trong đó tính toán PVIF tương ứng cho mỗi giai đoạn và tỉ lệ lãi suất liên quan. PVIF = 1/ (1+r)^t

Trong công thức trên, “r” là lãi suất chiết khấu, biến “t” là thời gian.
Sử dụng PVIF sẽ hữu ích nhất khi bạn muốn tính toán giá trị hiện tại của một khoản thu nhập trong tương lai.

Ví dụ: giả định rằng bạn sẽ nhận được 5.000$ trong khoảng thời gian là 4 năm, lãi suất chiết khấu hiện tại đang là 8%. Sử dụng công thức chuẩn tính toán giá trị hiện tại, ta sẽ tính được giá trị của khoản thu nhập này tại thời điển hiện tại là: 5.000/(1+0.8)^4 = 3.675,15$. Bằng cách sử dụng bảng tính PVIF, ta có thể xác định được nhân tử cho phép tính, được tính theo công thức: 1/(1.08^4) = 0.7503. Sau đó lấy 5000 nhân với 0.7503 cũng sẽ cho kết quả như trên. Đây là một cách tính khác nhưng cho cùng một kết quả giống công thức chuẩn tính giá trị hiện tại thuần, tuy nhiên việc tính toán PVIF lại rất hữu dụng khi bạn cần tính giá trị hiện tại của một chuỗi các giá trị.