Over-The-Counter Stocks / Cổ Phiếu OTC

Over-The-Counter Stocks / Cổ Phiếu OTC

Định nghĩa

Là loại chứng khoán không được mua bán chính thức trên các thị trường ngoại hối như NYSE, TSX, AMEX, v.v, thông thường bởi vì chúng không đạt được các yêu cầu của việc niêm yết. Đối với các chứng khoán như vậy, những nhà buôn và nhà môi giới thường thương lượng trực tiếp với nhau qua mạng máy tính hay qua điện thoại. Hoạt động của họ được giám sát bởi Hiệp hội buôn bán Chứng khoán Quốc gia (National Association of Securites dealers). Cổ phiếu OTC thường chứa rất nhiều rủi ro bởi vì chúng không được coi là chứng khoán khoẻ và không có tính bền vững. Trên thị trường loại chứng khoán này không được giao dịch thường xuyên, và độ chênh giữa giá mua và giá bán thường lớn. Chính vì vậy việc nghiên cứu về loại chứng khoán này cũng khó mà đạt được các kết quả như mong muốn.

SotayKinhdoanh.com giải thích

Thuật ngữ cũng được sử dụng để chỉ các chứng khoán nợ và các công cụ tài chính khác như chứng khoán phái sinh, được mua bán thông qua mạng lưới giao dịch.

Cổ phiếu OTC còn được gọi là cổ phiếu không được niêm yết “unlisted stock”.

Mặc dù Nasdaq hoạt động như 1 mạng lưới giao dịch nhưng cổ phiếu trên Nasdaq nhìn chung không bị xếp vào loại OTC vì Nasdaq được coi là một thị trường chứng khoán.

Những công cụ tài chính như Trái phiếu cũng không được giao dịch trên thị trường hối đoái chính thức vì vậy cũng được coi là chứng khoán OTC. Hầu hết các công cụ nợ được giao dịch bởi các ngân hàng đầu tư là nơi chuyên giao dịch các loại chứng khoán như thế. Nếu 1 nhà đầu tư muốn mua hoặc bán trái phiếu, anh ta phải gọi đến ngân hàng là nơi giao dịch loại trái phiếu đó và yêu cầu niêm yết giá.

Related Posts