Marginal Revenue / Doanh Thu Cận Biên

Marginal Revenue / Doanh Thu Cận Biên

Định nghĩa

Là mức thay đổi trong tổng doanh thu phát sinh từ việc bán thêm một đơn vị sản lượng.

SotayKinhdoanh.com giải thích

Nếu khách hàng mua 100 đơn vị sản phẩm khi giá là 10 đôla, thì tổng doanh thu sẽ là 100.10 = 1000 đôla. Dễ thấy diện tích hình chữ nhật nằm dưới đường cầu chính là tổng doanh thu, được tính bằng chiều dài nhân chiều rộng (chiều đứng biểu thị giá, chiều nằm ngang biểu thị lượng).

totalRevenue.gif

Từ đường cầu chúng ta có tổng doanh thu, và từ tổng doanh thu chúng ta có thêm một khái niệm mới, doanh thu cận biên.

Doanh thu cận biên = (Thay đổi trong tổng doanh thu) : (thay đổi trong lượng bán)

Theo đồ thị, khách hàng sẽ không mua trên 100 đơn vị sản phẩm nếu giá là 10 đôla. Để bán được nhiều hàng hơn, giá phải giảm. Giả sử, để bán được 101 đơn vị sản phẩm, giá phải giảm xuống còn 9,95 đôla. Vậy thì doanh thu cận biên của đơn vị thứ 101 là gì? Hay nói theo cách khác, tổng doanh thu sẽ tăng lên bao nhiêu khi sản phẩm thứ 101 được bán?

Nhiều người có xu hướng trả lời câu hỏi với đáp án là 9,95 đôa. Nhưng câu trả lời này chưa đúng, tổng doanh thu khi 100 đơn vị được bán là 1000 đôla/ Khi sản phẩm thứ 101 được bán, tổng doanh thu là 101 x 9,95 = 1004,95 đôla. Như vậy doanh thu cận biên của sản phẩm thứ 101 chỉ là 4,95 đôla.

Để hiểu tại sao doanh thu cận biên lại nhỏ hơn giá, chúng ta cần hiểu rằng đường cầu là một đường đi xuống. Để bán thêm được người bán phải giảm giá trên tất cả đơn vị sản phẩm. Họ nhận thêm được 9,95 đôla khi bán sản phẩm thứ 101, nhưng họ lại mất 0,05 đôla đối với 100 sản phẩm bán trước đó. Vì vậy số tiền thu được tăng thêm là (9,95 – 5) = 4,95 đôla