Fast Market / Thị Trường Giao Dịch Nhanh

Fast Market / Thị Trường Giao Dịch Nhanh

Định nghĩa

Thị trường giao dịch nhanh là thị trường trong đó các giao dịch diễn ra với tốc độc rất cao khiến cho hệ thông thông tin điện tử không cập nhật kịp các dữ liệu mới nhất về các giao dịch cũng như tình trạng thị trường, đặc biệt hay được sử dụng trong thị trường hợp đồng quyền chọn. Đặc điểm của thị trường này là khối lượng giao dịch lớn và biến động giá rất mạnh.

Thị trường giao dịch nhanh thường là kết quả của các tình trạng lệnh giao dịch mất cân đối trên thị trường, ví dụ như khi có rất nhiều lệnh bán mà không có lệnh mua nào. Có rất nhiều kiểu sự kiện có thể kích phát một thị trường giao dịch nhanh, ví dụ một vụ IPO được kỳ vọng lớn, một thông báo quan trọng của một công ty lớn hay khuyến cáo của một chuyên gia phân tích..

Thị trường giao dịch nhanh hàm chứa rất nhiều rủi ro. Mức giá niêm yết có thể không chính xác khi mà giá thị trường biến động quá nhanh so với khả năng cập nhật của hệ thống. Khi đó, có thể sẽ có chênh lệch rất lớn giữa giá niêm yết tại hai thời điểm ngay sát nhau, giá niêm yết không phản ánh được những biến động đang xảy ra trên thị trường. Tương tự như vậy, khối lượng niêm yết cũng thay đổi nhanh chóng mặt.