Evergreen Funding / Tài Trợ Vốn Liên Tục

Evergreen Funding / Tài Trợ Vốn Liên Tục

Định nghĩa

Tài trợ vốn liên tục là một thuật ngữ xuất xứ từ Anh chỉ một hợp đồng tín dụng có tính chất quay vòng theo đó người vay, được phép sẽ được tái tục hợp đồng với các điều khoản như cũ theo định kì chứ không phải thanh toán ngay khi đến hạn.

Ví dụ: Nếu ngân hàng X cho công ty A vay $1000.000 với kì hạn 2 năm, thì sau khoảng thời gian đó công ty A có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi số tiền đã vay. Ngược lại, nếu đây là một hợp đồng tài trợ vốn quay vòng, thì cứ sau 2 năm nếu công ty A vẫ hoạt động tốt thì khoản nợ trên sẽ tự động được gia hạn thêm 2 năm nữa. Và 2 năm sau, quá trình sẽ lặp lại y như vậy.

Theo cách hiểu thứ hai, tài trợ vốn liên tục là việc rót vốn một cách dần dần vào một công ty mới hoặc công ty mới cơ cấu lại vốn. Thông thường tổ chức tài chính đứng ra “tài trợ vốn liên tục” cho một công ty sẽ làm việc liên tục và sát sao với nó. Vốn được rót căn cứ vào những  nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong từng “pha” – từng giai đoạn phát triển cụ thể của doanh nghiệp trong kinh doanh. Việc sử dụng cái tên “Evergreen funding” xuất phát từ loài cây “thường xanh” (evergreen) – một loại cây họ thông, xanh lá suốt bốn mùa. Tương tự như vậy, người rót vốn cho công ty sẽ không cung cấp toàn bộ vốn một lần mà cung cấp từ từ, hợp lý, nhờ vậy họ có thể nắm rõ tính hình tài chính và hoạt động quản lý vốn của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu mới hoạt động.

Related Posts