Credit Crunch / Thiếu Tín Dụng / Khủng Hoảng Tín Dụng

Credit Crunch / Thiếu Tín Dụng / Khủng Hoảng Tín Dụng

Định nghĩa

Credit Crunch là tình trạng suy giảm đột ngột các nguồn tín dụng (nguồn cho vay) hoặc việc tăng lên đột ngột trong chi phí đi vay ngân hàng.

Có một số lí do giải thích tại sao các ngân hàng đột nhiên yêu cầu mức chi phí vay mượn cao hơn hoặc làm cho việc tiếp cận với các khoản vay khó khăn hơn.

  • Thứ nhất, điều này có thể do các ngân hàng dự đoán có sự suy giảm trong giá trị của các khoản kí quỹ (được đem ra để đảm bảo nghĩ vụ trả nợ), hoặc dự đoán rủi ro tăng lên liên quan đến khả năng thanh toán của các ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng.
  • Thứ hai, việc này xảy ra có thể do những thay đổi trong chính sách tiền tệ (ví dụ, Ngân hàng trung ương đột ngột tăng lãi suất) hoặc do chính phủ áp dụng các biện pháp kiểm soát trực tiếp hoặc yêu cầu ngân hàng tham gia ít hơn vào các hoạt động cho vay.

Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn năm 2007 được coi là nguyên nhân dẫn đến Credit Crunch trên thị trường tín dụng Mỹ hiện nay. Chính vì các ngân hàng hạn chế các khoản cho vay nên Fed luôn phải tìm mọi biện pháp bơm tính thanh khoản vào thị trường và kích thích các ngân hàng mở rộng điều khoản tín dụng, đưa nền kinh tế vực dậy.