Breach Of Contract / Vi phạm hợp đồng

Breach Of Contract / Vi phạm hợp đồng

Định nghĩa

Sự vi phạm bất kỳ điều khoản đã thỏa thuận và điều kiện của một hợp đồng ràng buộc. Vi phạm này có thể là bất cứ điều gì, từ một khoản thanh toán muộn đến một vi phạm nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như không giao hàng như đã hứa. Một hợp đồng có tính ràng buộc và nếu quan trọng thì sẽ được đưa ra tòa, tuy nhiên, bằng chứng về hành vi vi phạm là bắt buộc.

SotayKinhdoanh.com giải thích

Đôi khi điều khoản về quá trình xử lý vi phạm hợp đồng được ghi trong hợp đồng ban đầu. Ví dụ, các hợp đồng có thể nói rằng trong trường hợp chậm nộp một khoản lệ phí là $ 25 thì phải được thanh toán cùng với việc thanh toán bị mất. Nếu các hậu quả đối với hành vi vi phạm cụ thể không được nhắc đến trong hợp đồng, hai bên có thể tự mình giải quyết, điều này thường dẫn đến một hợp đồng mới, hoặc thực hiện một hành động pháp lý mới.