Average Directional Index – ADX / Chỉ số định hướng trung bình – ADX

Average Directional Index – ADX / Chỉ số định hướng trung bình – ADX

Định nghĩa

Một chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật như một giá trị khách quan đo lường sức mạnh xu hướng. ADX không có tính định hướng nên nó có thể xác định sức mạng xu hướng bất kể đi lên hay xuống. ADX thường được vẽ trong một biểu đồ cùng hai đường khác là DMI (Directional Movement Indicators – Chỉ số chuyển động định hướng). ADX được rút ra từ mối quan hệ giữa các đường DMI.

 

SotayKinhdoanh.com giải thích

Phân tích ADX là một phương pháp dùng để đánh giá xu hướng và có thể giúp các nhà đầu tư lựa chọn các xu hướng mạnh nhất cũng như biết cách thu về lợi nhuận từ đó.