Association Of Chartered Certified Accountants – ACCA / Hiệp Hội Các Kế Toán Viên Được Chứng Nhận Đủ Tiêu Chuẩn Hành Nghề

Association Of Chartered Certified Accountants – ACCA / Hiệp Hội Các Kế Toán Viên Được Chứng Nhận Đủ Tiêu Chuẩn Hành Nghề

Định nghĩa

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) là tên viết tắt của một tổ chức lớn đào tạo chuyên ngành về kế toán và cung cấp dịch vụ kế toán được thừa nhận rộng rãi: Hiệp hội các kế toán viên được chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề. Hiện ACCA có quy mô hoạt động toàn cầu, và có nhiệm vụ bao trùm là đào tạo cấp chứng chỉ uy tín cho người muốn hành nghề kế toán trong doanh nghiệp, cũng như người muốn nghiên cứu tài chính hay các vấn đề cốt yếu của quản trị doanh nghiệp. Được thành lập từ năm 1904 và có trụ sở chính tại Vương quốc Anh, quá trình tồn tại và phát triển của ACCA đã hơn 100 năm, đào tạo ra nhiều thế hệ và chứng chỉ hành nghề của họ đã được thử thách qua thời gian và thị trường. ACCA còn có tham vọng viết ra những chuẩn mực nghề nghiệp về kế toán và tài chính, dựa trên các đánh giá của họ về nhu cầu và tiến triển kinh doanh trong tương lai. Theo thống kê của chính ACCA thì họ có hơn 122.000 thành viên chính thức và 325.000 người theo học tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới của ACCA có 80 văn phòng và trung tâm đào tạo. Những nơi này có nhiệm vụ cung cấp tài liệu, hướng dẫn, đào tạo và cung cấp điểm thi đủ chuẩn. ACCA công nhận khoảng 50 đối tác đào tạo và hành nghề kế toán đủ chuẩn toàn cầu, đồng thời cũng phục vụ các công ty MNCs/TNCs là khách hàng sử dụng “sản phẩm” của ACCA. Ở Việt Nam, tính tới tháng 6/2008, có khoảng 300 người được công nhận là hội viên của ACCA. Bằng, chứng chỉ kế toán của ACCA được chia làm các loại khác nhau: ACCA- CAT, ACCA- Professional và Dip FM. Loại ACCA- CAT (Certified Accounting Technician) là chứng chỉ “kế toán viên được xác nhận” ở mức thấp hơn kế toán, chủ yếu làm các công việc đơn giản hơn của một kế toán thông thường, công việc chính là ghi chép các thông tin kế toán để từ đó, kế toán tổng hợp và làm báo cáo. Loại ACCA- Professional thường được gọi tắt là ACCA. Đây là loại bằng “kế toán kiểm chứng” và được cấp bởi Hiệp hội kế toán Hoàng gia Anh. Những người đã học xong ACCA có đủ điều kiện làm việc trong nghạch kế toán, kiểm toán và có được kiến thức kế toán ở mức độ cao nhất. Loại Dip FM (Diploma in Financial Management) là chứng chỉ về quản lý tài chính, dành cho những nhà quản lý nhưng chưa có nhiều kiến thức về kế toán cũng như quản lý tài chính ở doanh nghiệp. Đây là một khoá học ngắn hạn, chỉ trong một năm để giúp nhà quản lý có những kiến thức cơ bản nhất.