American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA / Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – AICPA

American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA / Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – AICPA

Định nghĩa

American Institute Of Certified Public Accountants (viết tắt là AICPA) là tổ chức chuyên nghiệp phi lợi nhuận của các kế toán công chứng được chứng nhận tại Hoa Kỳ. Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ được thành lập năm 1887, dưới tên Hiệp hội Kế toán công Hoa Kỳ, để đảm bảo rằng kế toán có được sự tôn trọng như một nghề nghiệp và nó được thực hiện bởi các chuyên gia có đạo đức, có thẩm quyền. AICPA tồn tại để cung cấp cho hơn 370.000 thành viên các nguồn lực, thông tin và sự chỉ dẫn để cung cấp các dịch vụ CPA theo cách chuyên nghiệp nhất.

SotayKinhdoanh.com giải thích

Thành viên của Viện kế toán công chứng Hoa Kỳ đại diện cho các chuyên gia trong kinh doanh và công nghiệp, thực hành công, chính phủ và giáo dục. Văn phòng được đặt tại thành phố New York; Washington DC.; Durham, N.C.; Ewing, N.J.; và Lewisville, Texas. AICPA không thể thiếu trong việc đưa ra quy tắc và thiết lập tiêu chuẩn trong nghề CPA và đóng vai trò là người biện hộ trước các cơ quan lập pháp và các nhóm lợi ích công cộng.