Accounting Manual / Cẩm Nang Kế Toán

Accounting Manual / Cẩm Nang Kế Toán

Định nghĩa

Accounting Manual là một cuốn cẩm nang có chứa các quy tắc kế toán thích hợp và thông tin khác cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Cẩm nang kế toán có thể chứa các hướng dẫn cho các chính sách và thủ tục khác nhau. Những quyển cẩm nang kế toán này cũng thường chỉ định các quy tắc và tiêu chuẩn tổ chức cho các tài khoản của công ty.

 

SotayKinhdoanh.com giải thích

Việc phân loại các loại tài khoản khác nhau được sử dụng bởi một công ty hoặc tổ chức thường được gọi là biểu đồ. Biểu đồ này cũng thường được bao gồm trong một cuốn cẩm nang kế toán. Mỗi tổ chức sẽ có những quyển cẩm nang khác nhau tùy thuộc vào loại và quy mô của tổ chức.

Related Posts