Quản trị là khoa học

admin
By admin

 

Kết quả

Quản trị là khoa học:

Quản trị là khoa học vì nó nghiên cứu, phân tích các quan hệ quản trị nhằm tìm ra những quy luật và cơ chế vận dụng những quy luật đó trong quá trình kinh doanh sao cho có hiệu quả. Đặc biệt là luôn tìm ra các phương pháp để đổi mới các hoạt động quản trị. Quá trình kinh doanh luôn đặt ra những nhiệm vụ mới cho các nhà quản trị. Hoàn thiện quản trị như là một yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của tổ chức, của doanh nghiệp.

Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gia tăng, các chủ doanh nghiệp muốn cứu vãn sự đổ vỡ của doanh nghiệp, hoặc đưa doanh nghiệp sang một bước phát triển cao hơn về chất đều đòi hỏi phải có sự hoàn thiện những nhân tố trong quản trị, như phương pháp, nghệ thuật, công nghệ và cơ cấu tổ chức quản trị kinh doanh. Do đó, việc phân tích kinh tế các hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị là nội dung quan trọng của lý thuyết quản trị. Tất nhiên, ta không thể bỏ qua quá trình tuyển và cho thuê nhân sự như: https://hr.com.vn/cho-thue-nhan-su/

Lý thuyết quản trị cung cấp những khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các lĩnh vực quản trị chuyên ngành như quản trị Tài chính, quản trị Nhân sự, quản trị Marketing… Lý thuyết quản trị còn là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều môn khoa học khác, đồng thời cũng làm cơ sở nghiên cứu cho các môn khoa học đó. 

Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Chia sẻ bởi Sotaykinhdoanh.com biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Source link

Share This Article